تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی کوتاه به شهرستان اردبیل

نگاهی کوتاه به شهرستان اردبیل

واژه اردبیل واژه‌ای اوستایی است كه از دو كلمه آرتا ( مقدس ) وویل ( شهر ) به معنی شهر مقدس تركیب شده است. وسعت این شهرستان 3810 كیلومتر مربعاست و چهره عمومی شهرستان اردبیل متاثر از ارتفاعات كوهستان های سبلان، طالش وبزغوش است كه این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شده اند. شهرستان اردبیل از شهرستانهای با اهمیت ایران به شمار می آید که دارای آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی بسیارزیادی است. عشایر استان اردبیل که در دامنه های سبلان پراکنده اند، جشن های متعددمذهبی و سنتی ایرانیان كه با آداب و رسوم مختلف در مناطق گوناگون این استان اجرا میشوند، انواع غذاها و خوراکی هایی كه یكی از شهرت های اساسی منطقه به شمار می آیند وهم چنین آداب حاكم بر مراسم های مختلف مذهبی و خصوصی از جمله مهم ترین جاذبه هایاجتماعی اردبیل به شمار می آیند که در کنار دیگر جاذبه های این منطقه تصویر زیباییدر ذهن گردشگران به جای می گذاردند.
آش دوغ معروف ترین غذای محلی اردبیل است کهبا ماست، سبزی، سیر، کوفته ریزه و برنج تهیه می شود و طعم بسیار خوبی دارد. دربلندی های اردبیل که سرمای زیادی وجود دارد خوردن آش داغ محلی اردبیل خوشمزه ترینقسمت خاطرات گردشگران را تشکیل می دهد. عسل سبلان شهرت ملی دارد و در تمام ایرانمعروف است

مکان های دیدنی و تاریخی
شهرستان اردبیل از شهرستان های بااهمیت ایران به شمار می آید که دارای آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی بسیار زیادیاست.کوهستان پرشکوه سبلان با قله آتشفشانی سبلان و چشمه های آب گرم و دریاچه هایطبیعی پرشمار، مهم ترین جاذبه طبیعی شهرستان اردبیل محسوب می شود. در سبلان بهار بهبهار می توان نظاره گر گرایل بود كه برای نفس كشیدن و برای دست ساییدن به خاک سبلانو برای دویدن در پی گله های گوسفندان و برای شنیدن هیاهوی بی تاب زنبوران عسل وبرای استشمام عطر گل های رنگارنگ وحشی و برای سلام دادن به سبلان می آیند. شهرستاناردبیل همچنین دارای بناهای تاریخی و مکان های دیدنی زیادی است که برخی از آن ها همچون بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی شامل بناهای متعدد از دوره های مختلف می شود و بارفتن به یک مکان دیدنی می توان چندین اثر تاریخی و قدیمی را مشاهده کرد. مساجدتاریخی، تپه های باستانی، حمام های قدیمی،عمارت های بزرگ،گورستان‌های‌مشاهیر و بقعههای مقدس و تاریخی از دیگر دیدنی های شهرستان اردبیل هستند.
وجه تسمیه و پیشینهتاریخی
واژه اردبیل واژه ای اوستایی است كه از دو كلمه آرتا ( مقدس ) وویل ( شهر ) به معنی شهر مقدس تركیب شده است. به روایت اوستا زرتشت پیامبر ایرانیدر كنار رود دائی یتا كه امروزه ارس نامیده می شود به دنیا آمد و كتاب خود را درسبلان نوشت و برای ترویج دین خود، روی به شهر بازان پیروز آورد. عده ای به اوگرویدند و در این ناحیه جنگی میان زرتشتیان و بت پرستان روی داد كه در این جنگزرتشتیان بر همه روستاها و قصبه های اطراف اردبیل دست یافتند و به افتخار اینپیروزی آتشكده ای در اردبیل بنا كردند كه امروزه آثار آن در سه فرسنگی این شهر دردهكده ای به نام آتشگاه باقی مانده است. اردبیل در دوره اشكانیان و در میان شهرهایآذربایجان جایگاه ویژه ای داشت.
نوشته اند كه قهرمانان آذربایجان به نام دهام كهاز پهلوانان و از نژاد كیان بوده اند، در این دوره از اردبیل برخاسته اند. به اینترتیب، بنای شهر اردبیل را بسیار كهن تر از زمان ساسانی باید دانست. برخی نام قبلیاین شهر را آذر بهمن نیز دانسته اند. اردبیل در سده های 4 تا 6 میلادی از سوی هونها كه هر چند گاه یكبار به ایران می تاختند، آسیب ها دید. از آنجا كه پیروز ساسانیخرابی های اردبیل را كه بر اثر خشكسالی و حملات هون ها ایجاد شده بود ترمیم كرد وظاهرا دیواری به دور شهر كشیده، بنای آن را به او نسبت داده اند. پیش از دورهاسلامی آذربایجان دارای دو مركز اصلی بود: یكی از این دو مركز گنجک( به ارمنی گنزک ) بود كه همان تخت سلیمان امروزی است، اما نام مركز دیگر در جغرافیای استرابن ازقلم افتاده است. در دوره اسلامی این دو مركز را شیز و اردبیل خوانده اند. می گوینداردبیل بدون شک مركز تابستانی آذربایجان بوده است. از اواسط تا اواخر دوره ساسانی،اردبیل به تنهایی مركز آذربایجان به شمار می رفت و سكه های دوره پارتی و ساسانی دراین منطقه با علامت اربارات ضرب می شده است. اردبیل به هنگام فتح آذربایجان به دستمسلمانان همچنان پایتخت این منطقه و مقر مرزبان آن بود.
در دوره ایلخانان گرچهتبریز، به عنوان شهر مهم آذربایجان رو به رشد بود و از لحاظ سیاسی جایگزین اردبیلبه شمار می آمد اما اردبیل نیز به عنوان دارالارشاد هنوز از جایگاهی خاص برخورداربود. اردبیل در دوره صفوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی سرآمد شهرهای ایران بود. شاهاسماعیل صفوی قیام خود را از اردبیل آغاز كرد. این شهر در مسیر شاه راه تجاری ایرانو اروپا قرار داشت و ابریشم وارده از گیلان، از طریق اردبیل به اروپا صادر می شد. این امر در پیشرفت اقتصادی و افزایش درآمد مردم تاثیری مهم داشت. اردبیل دردورهقاجاریه رونق و شكوه گذشته را باز نیافت و وسعت آن به حدود یک سوم وسعت شیراز میرسید.
مشخصات جغرافیایی
شهر اردبیل مرکز شهرستان، در 48درجه و 18 دقیقه طول جغرافیایی و 38 درجه و 15 دقیقه عرض جغرافیایی و در ارتفاع 1311 متری از سطح دریا قرار گرفته است. وسعت این شهرستان 3810 كیلومتر مربع است وچهره عمومی شهرستان اردبیل متاثر از ارتفاعات كوهستان های سبلان، طالش و بزغوش استكه این عوامل طبیعی سبب محصور شدن آن شده اند. این شهرستان به عنوان یكی از مناطقسردسیر ایران بین پنج تا هشت ماه از سال سرد است. اردبیل ازشمال به شهرستان نمین ازجنوب به گیوی از غرب به مشكین شهر و از شرق به استان گیلان محدود است. مسیرهایدسترسی به این استان عبارت اند از:
-
مسیر راه اردبیل – آستارا به درازای 67كیلومتر
-
مسیر اصلیاردبیل -– خلخال به درازای 114 كیلومتر
-
مسیر اصلیاردیبل – گرمی – بیله سوار
-
مسیر اصلی اردبیل – سراب به درازای 85 كیلومترشهرستان اردبیل هم چنین دارای فرودگاه است.

 

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک