تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی كوتاه به شهرستان بوشهر

نگاهی كوتاه به شهرستان بوشهر

مکان های دیدنی و تاریخی
منطقه حفاظت شده نایبند که در شهرستان بوشهر واقع شده، از نظر تنوع جانوران وحشی منحصر به فرد است. مسجد توحید (مسجد برازجانی ها) از قدیمی ترین مساجد بوشهر است. امام زادهعبدالمهیمن در شهر بوشهر واقع شده و كلیسای بوشهر نیز متعلق به ارامنه گریگوری است. قدمت آثار كشف شده در برخی از مناطق قدیمی استان به هزاره اول تا سوم پیش از میلادمی رسد. وجود تپه های تاریخی قدیمی مانند تل خندق و تل مرو حاکی از قدمت طولانیمنطقه است.
صنایع ومعادن
صنایع‌بوشهر‌به‌دو‌‌دسته‌ماشینی‌و‌دستی‌تقسیم‌می‌شوند. صنایع‌ماشینی این شهرستان‌عبارتند از: موزاییك سازی، ساخت سكوی دریایی، ساخت وتعمیر كشتی، ریسندگی و بافندگی. صنایع دستی شهرستان بندر بوشهر عبارتند از : بافتعبا، حصیر، جاجیم و گلیم و نیز ساختن ظروف گلی و سفالی. در بعضی نقاط این شهرستانبه خصوص بخش حومه ذخایر نفتی قابل توجهی وجود دارد كه بیش تر مورد بهره برداری قرارمی گیرد،‌ هم چنین معدن سنگی در نزدیكی بوشهر قرار دارد.
کشاورزی و دامداری
اقتصاد‌شهرستان بوشهر بر كشاورزی و ماهی‌گیری استوار است. كشاورزی دارای اعتبار خاص بوده و با وجود عدم تنوع محصولات كشاورزی از اهمیت حیاتیبرخوردار می باشد. نوع كشت آبی و آب كشاورزی بیشتر از چاه معمولی و رودخانه تامینمی شود. فرآورده های كشاورزی بوشهر عبارتند از : لیمو، خرما، گندم، جو و تره بار. از نظر ماهی گیری وضع این شهرستان نسبتا خوب بوده و بعلت موقعیت ساحلی بخش های آن،ماهی گیری از مشاغل عمده و رایج اهالی و ماهی جزء صادرات بندر بوشهر بشمار میرود.
مشخصات جغرافیایی
شهرستان بوشهر مركز استان بوشهر استكه در طول جغرافیایی 50 درجه و 51 دقیقه و عرض جغرافیایی 28 درجه و 59 دقیقه وارتفاع 5 متری از سطح دریا قرار دارد. بندر بوشهر بصورت شبه جزیره‌ای بر كرانه خلیجفارس است. در اطراف این شبه جزیره خورهای سلطانی، لشكری و پودر اهمیت دارد. شهرستانبوشهر از شمال و شمال خاوری به شهرستان دشتستان، از شمال باختری به شهرستانبندرگناوه، از شرق به شهرستان تنگستان و از غرب و جنوب به آب های خلیج فارس محدوداست. آب و هوای بوشهر بطور كلی گرم و مرطوب است. مسیرهای دسترسی به این منطقه عبارتاند از:
راه بندر بوشهر – كازرون به سمت شمال شرقی و به طول 162 كیلومتر.
راهبندر بوشهر – بندر گناوه 72 كیلومتر.
راه بندر بوشهر – اهرم به سمت شرق 52كیلومتر.
راه بندر بوشهر – اهرم – خورموج به طول 82 كیلومتر.
فرودگاه بوشهركه پروازهای داخلی در آن وجود دارد.
وجه تسمیه و پیشینهتاریخی
به نظر می رسد كه بوشهر تحریف شده ریشهر ـ همان شهر قدیمی ـاست. بنای بوشهر را به اردشیر ساسانی نسبت داده اند كه نام اصلی آن ‹‹رام اردشیر›› بود. گفته می شود كه ‹‹رام اردشیر›› به مرور زمان به ‹‹ریشهر›› تبدیل شد. در سال 1150 هـ. ق ‹‹ابومهیری›› پسر شیخ ناصر خان، ناخدا باشی كشتی های نادر شاه، طرح اصلیبوشهر را پی ریزی كرد و این شهر را مقر نیروی دریایی نادر شاه قرار داد. از اینزمان به بعد بوشهر به عنوان یكی از بنادر مهم خلیج فارس مطرح شد. در زمان كریم خانزند بوشهر چنان اهمیت یافت كه رقیب قدرتمندی برای بندر بصره در عراق شد. این بندردر زمان اوج خود از مراكز عمده تجارت خلیج فارس به حساب می آمد و تجار بوشهر قسمتعمده بازرگانی خلیج فارس و اقیانوس هند را به عهده داشتند. حتی ‹‹حاج محمد شفیع›› اجازه چاپ و نشر اسكناس رایج بوشهر را به دست آورد و این امتیاز تا برقراری بانكشاهی، در بوشهر به قوت خود باقی بود. بوشهر یكی از نخستین شهرهایی است كه در آنچاپخانه چاپ سنگی دایر شد و پیش از بسیاری از شهرهای مهم ایرانی، صنایع جدیدی چونیخ سازی و برق در آن ایجاد شد. مردم بوشهر از اولین ایرانیانی بودند كه با مجله وروزنامه آشنا شدند. روزنامه های زیادی دراوایل ظهور این پدیده در بوشهر چاپ و نشرمی شد كه از جمله روزنامه های مظفری، خلیج ایران و ندای جنوب را می توان نام برد. هم چنین به علت موقعیت خاص این بندر در تجارت و كسب ثروت فراوان، نماینده گی شركتهای خارجی و نیز كنسولگری دولت های بیگانه از جمله بریتانیا، آلمان و روسیه وامپراطوری عثمانی در این شهر وجود داشتند كه ساختمان بعضی از آن ها هنوز پابرجاست. با ایجاد راه آهن سراسری، امور تجاری این بندر به خرمشهر انتقال یافت و به تدریج ازرونق آن كاسته شد. بوشهر امروزی شهری توسعه یافته و نوسازی شده و یكی از شهرهای مهمساحلی با اقتصاد دریایی و صنایع تبدیلی است.

 

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک