تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی کوتاه به شهرستان اصفهان

نگاهی کوتاه به شهرستان اصفهان

اصفهان یكی از مهم ترین مناطق گردشگری ایران در جهان است كه درردیف شهرهای درجه اول دنیا، مانند: پکن، پاریس، رم، ونیز، ...قرار داشته و به لحاظدیرینه‌گی و ارزش های ویژه هنری، در مجموعه‌ی میراث فرهنگی بشریت، طی آیینی جهانیاز سوی «یونسکو» پاس داشته می شود. شهرستان اصفهان دارای دو چشم انداز است؛ بلندیشهرستان اصفهان از سطح دریا 1 هزار و 575 متر است و بخش دشتی آن، از آبرفت رودخانهزاینده رود تشكیل یافته و در پای دامنه های خاوری بلندی های زاگرس قرار گرفته است.. صنایع دستیاصفهان از دیرباز به عنوان نماینده هنر اصیل مردم ایران، در جهان سرشناس شده است. از این رو، اگر اصفهان را گاهواره صنایع دستی ایران بنامیم، سخنی به گزاف نگفتهایم. نام اصفهان بی درنگ تصویر خاتم کاری، كاشی كاری، معرق، تابلوهای مینیاتور،قالی های نفیس ابریشمی و نقش های زیبای پارچه قلم كار را تداعی می كند. قدمت طولانیو معماری با ارزش بناهای تاریخی اصفهان سبب شده که برخی آثار تاریخی منطقه مانندمیدان بزرگ نقش جهان در فهرست آثار ثبت شده سازمان ملی یونسکو قرارگیرند. مجموعآثارطبیعی و تاریخی، اصفهان را در فهرست دیدنی ترین مناطق ایران قرار داده است. اصفهان نه تنها نماینده شایسته ای برای معرفی فرهنگ و تمدن غنی ایران به مهمانانخارجی است، بلکه بازدید از این خطه؛ خاطرات زیبا و حس غرورانگیزی را در ذهنگردشگران داخلی نیز بر جای می گذارد.
مکان های دیدنی وتاریخی
قرن هاست که اصفهان را نصف جهان می نامند. اصفهان را موزه همیشه زنده دنیا می دانند که ازمکان های دیدنی و آثار تاریخی بسیار با ارزشی برخوردار است. هر یک از آثار اصفهاندر دوره ای ساخته شده و یاد آورعظمت آن دوره زمانی است. قدمت طولانی و معماری باارزش بناهای تاریخی اصفهان سبب شده که برخی آثار تاریخی منطقه مانند میدان بزرگ نقشجهان در فهرست آثار ثبت شده سازمان ملی یونسکو قرارگیرند. کاخ چهل ستون از جملهبناهایی است که اصفهان ملقب به نصف جهان بخش مهمی از شهرت خود را مدیون آن است وعمارت تاریخی هشت بهشت نمونه ‌ای از كاخ ‌های محل سكونت آخرین سلاطین دوره صفویاست. کاخ عالی قاپو نمونه منحصر به فرد و یکی از عجایب معماری كاخ‌های عهد صفویاست. منارجنبان از جمله بناهایی است که ازمعماری شگفت انگیزی برخوردار می باشد. بزرگ ترین رودخانه فلات مرکزی ایران" زاینده رود" که ازمیان زیباترین شهر ایران عبورمی کند، آبشارها، تالاب ها و باتلاق های مهمی چونباتلاق گاوخونی - که ازتالاب های با ارزش و نادر فلات مركزی ایران به شمار می آید- به همراه مناطق حفاظت شده غنی، سبب رونق جاذبه های طبیعی اصفهان شده اند.

مشخصات جغرافیایی
مرکزشهرستاناصفهان، در جنوب استان اصفهان، ‌در 32 درجه و 38 دقیقه پهنای شمالی و 51 درجه و 39دقیقه درازای خاوری نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد. این شهرستان از سوی شمال بهشهرستان های نایین، اردستان و برخوار و میمه، از خاور به استان یزد، ‌از باختر بهشهرستان های خمینی شهر، فلاورجان، مباركه، شهرضا، ‌و از جنوب به استان فارس محدوداست. بلندی شهرستان اصفهان از سطح دریا 1 هزار و 575 متر است و بخش دشتی آن، ازآبرفت رودخانه زاینده رود تشكیل یافته و در پای دامنه های خاوری بلندی های زاگرسقرار گرفته است. از سوی جنوب باختری فاصله چندانی با دامنه كوه های زاگرس نداشتهاما از شمال خاوری در فاصله دورتری از كوه های مركزی قرار گرفته است. آب و هوای آنمعتدل و فصل های چهارگانه آن منظم است. بادهای این شهرستان باختری است و در تابستانجهت خاوری و آرامی دارد. بیش ترین درجه حرارت در اصفهان 42 و كم ترین درجه حرارت 16درجه سانتی گراد ثبت شده است.
. مهم ترین رودخانه شهرستان اصفهان زاینده رود است كه از بلندیزردكوه بختیاری سرچشمه می گیرد و با كندن تونل كوهرنگ به درازای 2 هزار و 823 متر،در سال 1332 ه . ق، بخشی از آب سرچشمه رود كارون را به زاینده رود برگردانده و بهگسترش كشاورزی شهرستان كمک زیادی شده است.
وجه تسمیه وپیشینه تاریخی
اصفهان به سبب پیشینه تاریخی کهن خود در طول تاریخ بانام هایی چون: آپادانا، آصف هان، اَسباهان،اِسبهان، اِسپهان، اسپینر، اسفاهان،اِسفهان، اصفهان، اصفهانک، انزان، بسفاهان، پارتاک، پارک، پاری، پرتیکان، جی،دارالیهودی، سپاهان، شهرستان، گابا، گابیان، گابیه، گبی، گی، نصف جهان و یهودیه نیزخوانده شده است. بسیاری از پژوهش گران بر این باورند که اختصاص این ناحیه در پیش ازاسلام - به ویژه در دوران ساسانیان – به گرد آمدن سپاهیان مناطق جنوبی ایران، مانند : کرمان، فارس، خوزستان، سیستان،. . . وجه تسمیه آن به « اِسپهان »، بوده و سپس دربعد از اسلام تحت تأثیر زبان عربی به « اصفهان » تغییر شکل داده است. شهر اصفهان،مرکز این منطقه مهم روزگاری پایتخت ایران به شمار می رفته است و در دوران ایلامیها، استان کنونی اصفهان یکی از ایالت های کشور « اَنزان » یا « اَنشان » بوده است. در زمان هخامنشیان نام این ایالت و مرکز آن، از اَنزان به گابیان (گابا/گادوگای) تبدیل یافته و به سبب آبادانی، محل زندگی پادشاهان هخامنشی نیز بوده است. در دوراناشکانیان این منطقه یکی از ایالت های پهناور پادشاهی اشکانی و شهر اصفهان پایتخت آنبوده، حاکم آن عنوان شاه داشته است. اردشیر پاپکان مؤسس سلسله ساسانی، در تعقیباردوان پنجم - آخرین پادشاه اشکانی - از مداین به منطقه اصفهان آمده، با غلبه برساتراب (استاندار) آن، اصفهان را گشود. در زمان ساسانیان، منطقه اصفهان اهمیتبسیاری داشته و جنبه دفاعی و نظامی آن، که مرکز گردآوری سپاه بوده، بر ارزشجغرافیایی اش، افزوده است. در این دوره خانواده بزرگ ایرانی « اسپوهران » یا « هفا » بر اصفهان حکمرانی می کرده اند. بر اساس پاره ای از پژوهش ها، در اواخر ایندوران، یزدگرد به خواهش همسرش « شوشن دخت » یک کلنی یهودی در مرکز آن ( گی ) ایجادکرد. گِی که بعدها « الیهودیه » یا کوی یهودی ها نامیده شد، آن بخش از شهر کنونیِاصفهان است که بازار بزرگ اصفهان در آن قرار دارد. از این روی، بیش تر مکان هایاسلامی کنونی این بخش، در گذشته متعلق به یهودی ها بوده است.
هر چندپس از تأسیس سلسله صفوی به دست شاه اسماعیل صفوی در سال 906 هـ. ق، وی تبریز را بهعنوان پایتخت برگزید؛ اما از سال 1000 هـ. ق شاه عباس کبیر پایتخت را به اصفهانانتقال داده در طول 42 سال حکومت خود، پیوسته به عمران و آبادی کشور، به ویژهاصفهان پرداخت. ایجاد میدان بزرگ نقش جهان، عالی قاپو، مسجد شیخ لطف الله و سردرقیصریه، مسجد شاه، بازار شاهی، خیابان چهار باغ، شهرک جلفا، کلیساهای تاریخی،. . . در این شهر نتیجه گام ها و تلاش های شاه عباس بزرگ است. پس از شاه عباس، هر یک ازشاهان صفوی نیز به نوعی در آبادانی اصفهان کوشیدند. شاه صفی بنای امام زاده اسماعیلرا در محل آن، به خوبی تعمیر و تزیین کرد. هم چنین دَرِ بزرگ مسجد شاه را نقره پوشو طلا کاری نمود. شاه عباس دوم بناهایی چون کاخ پادشاهی چهل ستون و ساختمان پلخواجو و ساختمان های سلطنتی کرانه زاینده رود،

 

 

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک