تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - كامیون نوشته ها!!!
*سلطان غم باجناق!

*خدایا مرا در آغوش خود بگیر دلم آرامش خدایی می خواهد.

*بهتره تنها باشم تا محبت رو گدایی کنم.

*یک تلنگر هم کافی بود بشکنم، مشت لازم نبود.

*تو زندگی تخت گاز نرو ترمز خالی می کنی.

*دیشب بابام منو زد، فقط به خاطر تو!

*گرچه پدر تاج سر است، اما سلطان غم مادر است

*به مولا مردی به سیبیل نیست

*حسنی به مکتب نمی رفت، باباش فرستادش شوفری.

*نگی به ک 30 خیلی نف 30

*خدایا این گنبد دوار یعنی چه؟!

*ارزش بودنت را همیشه از یه لحظه نبودنت می توان فهمید

*چه شقایق باشد چه نباشد زندگی باید کرد...

*تک درخت آرزوهایم سوخت، جنگ را بسوزانید!

*دم هرچی رفیقه گرم، برای هرچی نارفیقه آرزوی زلزله بم!

*میلنگ چرخ زندگیتم رفیق

*اگه بگم خرابتم، قول میدی تعمیرم کنی

*تا پول داری رفیقتم، قربون بند کیفتم

*رسیدی یه اس ام اس بزن

*جون مادرت یواش برو

*جنگجوی بی سپر (کامیونی که سپرش را کنده بودند)

*به عشق دلم، همیشه ولم

*ظرفیت 2 نفر، فقط خودم و خودت...

*بنازم به وفای سگ

*ب ی ت و...... ب ه ت ر

*یا عزیز با عزت، یا دهنده بی منت

*خسته از تکرار شب

*به سراغ من اگر می آیی، با نور پایین بیا...

*دوتا چیز جواب نداره، یکی حرف حساب و یکی حرف مفت!

*اگه به بابات نگفتم...

*منمشتعلعشقعلیمچهکنم

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک