تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی كوتاه به شهرستان رشت

شهرستان زیبای رشت مهم ترین منطقه‌ی استان گیلان بوده و اینمنطقه‌ی سرسبز و زیبا را هیچ قلمی یارای توصیف ندارد و فقط باید به نظاره نشست. چشماندازها و مناظر طبیعی این منطقه به قدری پرجلوه و باشكوه هستند كه توان توصیف رااز هر كس گرفته و فقط دیدن را یادآور می‌شوند. به نوشته برخی از محققان؛رشت در پیشاز اسلام و دست كم در دوره ساسانیان وجود داشته است. در زمانی‌كه حكومت ساسانی روبه فروپاشی می‌رفت، ‌حكمرانی مستقل این دیار را گیلان‌شاه می نامیدند. پس از غلبهاعراب بر ایران، اولین بار، كه نامی از رشت به میان آمد، سال 61 هجری قمری بود. ایجاد بنای اولیه رشت را با احتمال زیاد به قبل از اسلام و به دوره ساسانیان نسبتمی‌دهند و بنا بر روایت دیگری این ناحیه در گذشته دور، زیر آب های دریای‌مازندرانقرار گرفته بود، اما به تدریج و بر اثر رسوب زیاد و تبخیر آب، اراضی گیلان وناحیه‌ای كه امروزه به نام رشت معروف است از آب خارج شدند. این ناحیه چون دارایمنابع طبیعی مانند جنگل و زمین های مناسب كشاورزی بوده، به سرعت به صورت دهكده‌ایدرآمده و قابل سكونت شده است. این‌منطقه تا پیش از دوره صفویه اهمیت زیادی نداشت ورشد آن از این دوره و به خصوص در زمان شاه عباس شروع شد و به مرور بر اهمیت آنافزوده شد. مهم‌ترین صنایع دستی این شهرستان را سبدبافی، حصیربافی، نمدمالی، صنعتریسندگی و بافندگی، صنایع چوب‌كاری و سفال گری تشكیل می‌دهند كه به طور كامل درصنایع دستی استان گیلان آورده شده است. ده ها اثر طبیعی از قبیل انواع چشمه‌هایطبیعی و آب معدنی، جنگل‌های پرشكوه، سواحل كم نظیر دریای مازندران، روستاها ودهكده‌های ساحلی و جنگلی، رودخانه های پرآب و خروشان‏ آبشارهای متعدد به همراه دهها اثر تاریخی از قبیل عمارت ها و كاخ‌ها، امام‌زاده ها و... تنها برخی از جاذبههای این شهرستان با ارزش استان گیلان را شامل می شوند.
صنایع ومعادن
صنایع و كارخانه‌های متعددی در رابطه با كشاورزی و دام داری وچوب‌بری در شهرستان رشت استقرار دارند. صنایع نساجی، شیمیایی والكترونیك و هم چنینصنایع دستی رشت بسیار معروف است. از معادن شناخته شده این منطقه می‌توان به معادنزغال سنگ، ‌خاك نسوز، سنگ ساختمانی، نفت، گاز، سنگ آهك، گرانیت، میكا و … اشارهكرد.
کشاورزی و دام داری
منطقه جلگه‌ای رشت با بهره گیری ازخاك حاصل‌خیز، شبكه آبرسانی وسیع هوای معتدل و مرطوب، دارای محصولات زیر است: برنج،چای، تره بار، توتون، كنف، گیاهان علوفه ای، میوه و بنشن. آب كشاورزی رشت از رودهاتأمین می‌شود.
مشخصات جغرافیایی
مركز شهرستان رشت در طولجغرافیایی 49 درجه و 35 دقیقه و عرض جغرافیایی 37 درجه و 16 دقیقه قرار دارد. همسایگان‌شهرستان رشت از شمال دریای‌مازندران، از شمال‌خاوری‌و خاور آستانه اشرفیهو املش، از جنوب‌خاوری سیاهكل، از جنوب رودبار، از جنوب باختری شفت، از باختر صومعهسرا و فومن و از شمال باختری بندر انزلی است. آب و هوای آن معتدل و بسیار مرطوب استو میزان بارندگی سالانه حدود 1500 میلی متر است و میزان ریزش باران سالانه اش ازهمه جای ایران بیشتر است. دو شاخابه از سفیدرود، یكی سیاهرود بار و دیگری گوهررودبار از دو سوی شرق و غرب شهر رشت روانند و سرانجام به مرداب انزلی می ریزند. شهرستان رشت مركز استان گیلان می باشد و در 330 كیلومتری شمال غربی تهران و درانتهای راه كناره اصلی دریای خزر و در مسیر راه اصلی درجه یك قزوین – بندر انزلیواقع است.
وجه تسمیه و پیشینه تاریخی
به نوشته برخی ازمحققان شهر رشت در پیش از اسلام و دست كم در دوره ساسانیان وجود داشته است. درزمانی كه حكومت ساسانی رو به فروپاشی می رفت، ‌حكمرانی مستقل این دیار را گیلانشاهمی نامیدند. پس از غلبه اعراب بر ایران، اولین بار، كه نامی از رشت به میان آمد،سال 61 هجری قمری بود. اما از این تاریخ، تا زمان صفویه در كتاب های تاریخی نامی ازرشت دیده نمی شود. بعدها در شرح وقایع دوره شاه اسماعیل صفوی از این شهر یادشدهاست. در زمان صفویه و به ویژه در دوره شاه اسماعیل صفوی، سرزمین گیلان به دو بخشبیه پس » به مركزیت رشت، و « بیه پیش » به مركزیت لاهیجان تقسیم می شد. حكومت بیهپیش از 943 هجری قمری به خان احمد گیلانی رسید و شاه طهماسب اول صفوی، حكومت بیه پسرا نیز به او سپرد. سرانجام شاه عباس اول صفوی گیلان را تسخیر كرد. بعدها در سال 1045 هجری قمری، شهر رشت به دست استپان رازین – دریانورد مشهور روسی – غارت شد. درسال 1722 میلادی نیز سپاهیان پتر پادشاه روسیه، رشت را تسخیر كردند. اشغالگران روستا سال 1734 رشت و گیلان را در تصرف خود داشتند. سپس روس های بلشویك در جریان تعقیبسفیدها ( هواداران تزار ) رشت را به تصرف خود در آوردند.
این شهر در قدیم، تنهاراه ارتباطی و بازرگانی ایران از طریق بندر انزلی به اروپا بود. رشت در طول تاریخخود، وقایع اسف انگیز فراوانی را از سر گذرانده است. در زمستان 1246 هجری قمری،طاعون شدید در گیلان شایع شد و در حدود شش هزار نفر را از پای درآورد. 56 سال بعد،شهر به آتش كشیده شد و خسارت های فراوان دید.
در سال 1316 هـ . ق ( 1899م ) دررشت شورش نسبتاً دامنه داری علیه قانون خراج راه داری كارگزاران روس كه از ساكناندهستان دریافت می كردند، به وقوع پیوست، در نتیجه ایستگاه راه داری واقع در نزدیكرشت توسط شورشیان ویران گردید، اما با شدت عمل و خشونت سپهدار اعظم – حاكم وقتپایان یافت. امروزه شهرستان رشت به عنوان مركز راه های بازرگانی گیلان و بازارتجارت و واردات و صادرات مطرح است و به عنوان مركز استان امكانات جهانگردی فراوانیدارد

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک