تبلیغات
مجله اینترنتی اسپادان - نگاهی كوتاه به شهرستان تبریز

تاریخ تبریز

خاورشناس فقید ولادیمیر مینورسکی می نویسد: " سارگن دوم در سال 714 قبل از میلاد به قصد تصرف ممالک اورارتو سفری به شمال غربی ایران کرد. از ناحیهسلیمانیه کنونی (واقع در کردستان عراق) داخل کردستان مکری شد، از پارسواparsua (پسه کنونی) و ساحل جنوبی دریاچه ارومیه گذشت، از سوی شرقی دریاچه به راه خود ادامهداد و پس ازپشت سر گذاشتن "اوشکایا" (اسکوی کنونی) قلعه "تارومی" یا "تاروئی" و "ترماکیس" را گشود. بعید نیست یکی از این دو کلمه نام قدیمی تبریز کنونی باشد." دراوایل ظهور اسلام و در حمله اعراب به آذربایجان نامی از تبریز دیده نمی‌شود، تنهااشاره مستند مربوط به زمان سلسله روادیان است که در زمان خلافت متوکل عباسی، روادازدی و فرزندانش، تبریز رو به آبادی نهاد و دور شهر رابارو کشیدند. در قرن چهارمهجری یاقوت حموی تبریز را مشهورترین شهر آذربایجان می خواند. ابو حوقل در367 و ابنمسکویه در 421 و ناصر خسرو در 438 تبریز را بزرگترین و آبادترین شهر آذربایجان میخوانند. در سال 618 لشگر مغول به پشت دروازه‌های تبریز می رسند، اما تدبیر بزرگانشهر تبریز را از حمله مغولان مصون نگه می دارد و مردم تبریز با بذل مال شهر را ازکشتار و ویرانی رها می سازند. این اتفاق سه بار تکرار می‌شود ودر هر سه بار مردممتمول تبریز همان تدبیر را به کار می بندند تا این که د رسال 638 هجری قمری مغول‌هابه سراسر آذربایجان مسلط می‌شوندتا این زمان مردم تبریز به زبان آذری سخن میگفتندمغولها زبان ترکی را به آذربایجان وارد کردند و تبریز را پایتخت خود قرار می دهندکه در زمان غازان خان تبریز شکوه ویژه‌ای می یابد. شنب غازان خان با ابهت تاریخی اشچشم‌ها را خیره می سازد، خواجه رشیدالدین فضل‌الله وزیر ایلخانیان ربع رشیدی رابنیاد می نهد که در زمان خود عظیم ترین مرکز علمی و فرهنگی به شمار می‌رود و از آنهمه مجد و عظمت اینک ویرانه‌های از برج‌های ربع رشیدی در میان محله‌ای باقی ماندهاست. مبدا نهضت تنباکو تبریز بود و در پی آن میرزای شیرازی فتوای معروف خود را صادرکرد. تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلیری و فداکاری کسانی چون ستارخانسردار ملی، باقر خان سالار ملی، ثقه الاسلام، شیخ محمد خیابانی، علی مسیو، حسین خانباغبان به پیروزی جنبش و گرفتن مشروطه منجر شد. در 1324 فرقه دموکرات آذربایجان سعیدر برپائی حکومتی مستقل از دولت مرکزی ایران کرد و تبریز در حکم پایتخت این حکومتبود. تبریز در نهضت ملی نفت یکی از ارکان حرکت‌های آن زمان در سراسر کشور به شمارمی رفت. در نهضت 15 خرداد سال 1342 نیز بازاریان تبریز با بستن بازار و خطبای تبریزباایراد سخنرانی‌های مهم و پخش شب نامه‌ها شرکت داشتند. در 29 بهمن سال 56 مردمتبریز بر علیه رژیم شاهنشاهی قیام کردند.
:
مکان های تاریخی:
ارگ تبریز
ربع رشیدی
برج آتش‌نشانی
بازار تبریز
بنای شهرداری تبریز
بنای ائلگلی
موزه مشروطیت
موزه آذربایجان
دبیرستان فردوسی تبریز
مسجد جامعتبریز
مسجد کبود
مقبرةالشعرا

 

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک